TRÍCH THƯ CỦA GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH

Chúng tôi hy vọng rằng Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế đã và đang mang đến cho các bạn nhiều niềm vui và hứng thú trong học tập. Có thể “niềm vui” không phải là từ chính xác đối với một số học viên vì chúng tôi cũng như các bạn đều nhận thức được rằng  tất cả mọi người khi tham gia Chương trình này phải nỗ lực rất nhiều cũng như phải điều chỉnh sự quan tâm đối với gia đình và xã hội.

Tuy nhiên, đối với chúng tôi, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng Chương trình này có thể và phải là một kinh nghiệm thú vị. Kinh nghiệm tương tác trong  nhóm; kinh nghiệm thảo luận các vấn đề về quản lý với các học viên khác; và kinh nghiệm học hỏi cũng như chấp nhận quan điểm của các nhà quản lý khác. Những kinh nghiệm này sẽ giúp các bạn trở thành những nhà quản lý giỏi hơn. Quản lý có nghĩa là lắng nghe, hiểu biết đầy đủ về vấn đề liên quan cũng như tự tin rằng những thay đổi và đề xuất mà các bạn đưa ra sẽ có hiệu quả.

Chương trình của chúng tôi được thiết kế để học viên được thực hành nhiều nhất có thể và để các bạn tiếp cận với cách các công ty và các nhà quản lý khác giải quyết các vấn đề. Hiểu được nguyên nhân phát sinh các vấn đề là một phần của quá trình học.

THI HẾT MÔN TRÊN CASE STUDY – BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Bài tập tình huống được đưa ra để thử thách khả năng phân tích và giải quyết vấn đề của các bạn. Những bài tập tình huống này không phải là tài liệu hư cấu mà là các vấn đề hoặc tình huống có thật. Các câu hỏi trong bài kiểm tra cuối kỳ sẽ giúp chúng tôi nắm bắt được ý kiến của các bạn. Đây là bài kiểm tra tự luận, cho phép học viên tham khảo tài liệu trong quá trình làm bài vì chúng tôi không kiểm tra trí nhớ mà kiểm tra khả năng giải quyết vấn đề của bạn và đánh giá giải pháp mà các bạn đưa ra có tính thuyết phục cao và có hiệu quả hay không. Bài tập tình huống này đưa ra các vấn đề mang tính toàn cầu. Các kiến thức về quản lý có thể được áp dụng trong bất kỳ tình huống nào và ở bất kỳ quốc gia nào. Giải pháp của các bạn có thể mang đặc thù Việt Nam do các bạn có sự hiểu biết về đất nước, pháp luật, và về các quy định.

Bài tập tình huống sẽ mang đến cho các bạn cơ hội  nghiên cứu các công ty khác, những vấn đề mà họ gặp phải và cách các nhà quản lý xử trí trong các tình huống đó. Tất cả những kiến thức này sẽ làm phong phú hơn sự hiểu biết của các bạn và giúp các bạn đánh giá đúng về chất lượng quản lý; như thế nào là quản lý hiệu quả và như thế nào là quản lý kém hiệu quả.

Đối với chúng tôi, hiểu được suy nghĩ và nắm bắt được nhận xét của các bạn về khóa học là điều quan trọng. Chúng tôi hi vọng các bạn sẽ hợp tác với chúng tôi trong vấn đề này.

Trân trọng ./.

Giám đốc chương trình MBA PGSM(ESGCI)

Michael Wooi

.
.
.

Tìm kiếm