SỰ KHÁC NHAU GIỮA EXECUTIVE MBA (EMBA) VÀ MBA

Tiêu chíChương trình EMBAChương trình MBA truyền thống
Kinh nghiệmChương trình EMBA được thiết kế dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc, đặc biệt là các nhà Quản lý và Lãnh đạo.Chương trình MBA truyền thống được thiết kế dành cho các ứng viên đang ở giai đoạn đầu trong sự nghiệp.

Nội dung

so sánh

Chương trình EMBAChương trình MBA truyền thống
Mức độ tập trungChương trình EMBA chú trọng hơn vào giải pháp thiết thực, các kỹ năng giải quyết vấn đề và hoạch định chiến lược kinh doanh. Mục đích của chương trình là trang bị cho học viên kiến thức và công cụ mang lại những tác động và kết quả có thể đo lường được.Ngược lại, chương trình MBA truyền thống chú trọng hơn vào kiến thức học thuật cơ bản và nhằm mục đích định hướng kỹ lưỡng về những nguyên tắc quản trị kinh doanh cốt lõi.

Nội dung

so sánh

Chương trình EMBAChương trình MBA truyền thống
Phương pháp giảng dạyGiảng viên tham gia chương trình EMBA đóng vai trò như những nhà cố vấn hơn là giảng viên. Họ hướng dẫn và chia sẻ quan điểm cũng như kinh nghiệm theo phương pháp trao đổi tích cực với học viên. Giảng viên của EMBA thường là các chuyên gia của các ngành và có học vị cao.Phong cách giảng dạy tại các chương trình MBA truyền thống thường dựa trên các bài giảng nhiều hơn vì các giảng viên thường cung cấp cho học viên các kiến thức học thuật cơ bản.
0931702696

Tìm kiếm