Tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ Điều hành Quản trị Kinh doanh Quốc tế liên kết giữa Đại học Paris Pháp và 2 Đại học hàng đầu Việt Nam (IEMBA – PGSM)

 – Chương trình Thạc sĩ được thiết kế riêng cho các lãnh đạo và nhà quản lý của doanh nghiệp mong muốn học tập và nghiên cứu dựa trên những Case Study thực tiễn.

 – Học tại Việt Nam nhận bằng quốc tế 

– Được tài trợ học phí bằng 1/3 mức học phí tại Pháp – Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2022

 

.
.
.

Tìm kiếm