TUẦN LỄ CẤP CAO APEC 2017 ĐÁNH DẤU BƯỚC TIẾN MỚI CỦA VIỆT NAM – Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh

TUẦN LỄ CẤP CAO APEC 2017 ĐÁNH DẤU BƯỚC TIẾN MỚI CỦA VIỆT NAM

Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 25 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 6-11/11/2017 đã kết thúc tốt đẹp, đưa Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới, đánh dấu một mốc son mới trong tiến trình hội nhập quốc tế và triển khai đối ngoại đa phương, góp phần củng cố xu hướng hòa bình, hợp tác, phát triển và nâng cao uy tín, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế.

APEC có vai trò quan trọng đối với Việt Nam, vì có tới 13/15 hiệp định tự do của Việt Nam ký kết với các thành viên APEC, 14/26 thành viên là đối tác chiến lược và toàn diện của nước ta. Tuần lễ cấp cao APEC đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tuyên bố Cấp cao Đà Nẵng “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” đã được đưa ra với những nội dung chính tiếp tục khẳng định cam kết tăng cường hợp tác và cùng hành động để thúc đẩy liên kết và tăng trưởng kinh tế khu vực vì một Cộng đồng APEC năng động và thịnh vượng, tăng cường quan hệ đối tác châu Á – Thái Bình Dương vì sự phát triển bền vững và bao trùm. Bên cạnh đó, bảo đảm duy trì vai trò của APEC là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực, tính linh hoạt và khả năng thích ứng cao trong một thế giới đầy biến động.

Hiệp định TPP đổi tên mới thành Hiệp đinh Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ra tuyên bố chung.  Theo đó, các bộ trưởng thống nhất đạt được Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) nhằm thay thế cho TPP đồng thời ra tuyên bố chung.

CPTPP được hiểu là một hiệp định toàn diện, có tiêu chuẩn cao trên cơ sở cân bằng lợi ích của các thành viên, có tính đến trình độ phát triển của các nước.

Những vấn đề cốt lõi với hiệp định này vẫn theo hướng giữ nguyên nội dung của Hiệp định TPP nhưng cho phép các nước thành viên tạm hoãn một số nghĩa vụ để đảm bảo sự cân bằng trong bối cảnh mới.

Bên lề hội nghị, tại diễn đàn đối thoại giữa các doanh nhân và các chuyên gia kinh tế, các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng là một vấn đề được quan tâm và chú ý. Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận một cách sâu sắc về các chính sách và biện pháp chiến lược nhằm phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa xanh, bền vững và sáng tạo; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo

Các giải pháp được đưa ra như: Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu; Thuận lợi hoá môi trường kinh doanh cho MSMEs thông qua tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận công nghệ, trình độ quản lý, hỗ trợ nâng cao năng lực qua đào tạo, tư vấn và kết nối kinh doanh; Đẩy mạnh tinh thần kinh doanh APEC trong kỷ nguyên số: (1) thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp và (2) tăng cường đạo đức kinh doanh.

Bên cạnh đó, vấn đề lo ngại rằng Robot sẽ “cướp” công việc của con người cũng được đưa ra bàn luận tại APEC CEO Summit. Bà Chrystia Freeland, Ngoại trưởng Canada cho rằng Dù có nhiều lo lắng nhưng chúng ta vẫn phải tự tin và lạc quan hơn. Chúng ta cần tận dụng cơ hội này để có kỹ năng làm việc mới, tận dụng công nghệ để tạo việc làm mới cho xã hội.

Nguồn: Tổng hợp

TIN LIÊN QUAN

Hotline