Trích thư từ Chủ tịch hệ thống Galileo & PGSM - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh EMBA - PGSM Graduate School - Đại học Quản trị Paris Pháp

Trích thư từ Chủ tịch hệ thống Galileo & PGSM

TRÍCH THƯ TỪ CHỦ TỊCH HỆ THỐNG GIÁO DỤC GALILEO & PGSM

Chúng tôi rất vui khi đang hợp tác cùng các Đại học hàng đầu Việt Nam, cùng thực hiện và chia sẻ tầm nhìn trong việc phát triển vai trò của các nhà quản lý, làm sao để họ có sự chuẩn bị thật tốt để thành công khi đối mặt với thử thách như hiện nay, từ đó đóng góp hiệu quả cho sự tăng trưởng và phát triển của Việt Nam trong tương lai. 

Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quốc tế được thiết kế dành riêng cho các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp, các cán bộ, công chức tại các cơ quan quản lý nhà nước và để giúp các học viên trở thành nhà quản trị giỏi và hiệu quả. Kiến thức mà các bạn nhận được sau khi tham dự chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế của chúng tôi sẽ là minh chứng khẳng định rằng các bạn có những kỹ năng phân tích, giải quyết các vấn đề và những kỹ năng sáng tạo để đáp ứng với những thách thức mà các nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam thường gặp.

Những gì mà trường Đại học Quản trị Paris Pháp tự hào đó là đã có trên 30.000 sinh viên nhận bằng Thạc sĩ thông qua nhiều chương trình khác nhau. Hầu hết họ đều đang giữ những vị trí quan trọng trong các tập đoàn lớn hoặc là những doanh nhân thành đạt. Họ có nền tảng chính là được trang bị những kiến thức qua chương trình đào tạo của chúng tôi, nó thực sự giúp ích rất nhiều cho công việc kinh doanh cũng như phát triển nghề nghiệp của họ.

Chúng tôi mong muốn những học viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp nhận bằng Thạc sĩ của chúng tôi sẽ đóng góp một vai trò tích cực và đóng góp đáng kể vào việc nâng cao kinh nghiệm quản lý của các nhà quản trị Việt Nam, khẳng định được năng lực, vị thế của Việt Nam trên trường Quốc Tế.

Trân trọng ./.

 

Chủ tịch

Dr. Marc-Francois Mignot-Mahon

TIN LIÊN QUAN

Hotline