PGSM - Đồng hành cùng Doanh nhân trên con đường phát triển - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh EMBA - PGSM Graduate School - Đại học Quản trị Paris Pháp

PGSM – Đồng hành cùng Doanh nhân trên con đường phát triển

Ý nghĩa ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 hàng năm

Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (ngày 13/10/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới công thương Việt Nam, trong đó nhấn mạnh:

“…Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tậm tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…”

Nhằm xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, ngày 20/9/2004 thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải ký quyết định số 990/QĐ-TTg lấy ngày 13/10 hàng năm là “Ngày doanh nhân Việt Nam”.

Vai trò của đội ngũ Doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế – chính trị – xã hội

Trong nền kinh tế thị trường, doanh nhân là người có vai trò quyết định sự phát triển của sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần quan trọng tạo việc làm và đóng góp ngân sách nhà nước, đồng thời tham gia phát triển văn hóa, xã hội.

Dưới sự lãnh đạo, điều hành và quản lý của đội ngũ doanh nhân, các doanh nghiệp Việt Nam đã đóng góp vai trò quan trọng vào tăng trưởng kinh tế. Năm 2016, về doanh thu khu vực doanh nghiệp tạo ra 17,45 triệu tỷ đồng doanh thu, gấp 1,7 lần năm 2011, bình quân 5 năm qua mỗi năm toàn bộ khu vực doanh nghiệp tạo ra thêm 11,9% doanh thu[1].

Có thể nói, doanh nhân là lực lượng có vai trò quyết định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy hội nhập quốc tế. Trong tiến trình hội nhập, doanh nhân chính là cầu nối giữa là kinh tế trong nước và thế giới, tạo dựng nên thương hiệu và uy tín của một đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa.

PGSM – đồng hành cùng doanh nhân trên con đường phát triển

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ doanh nhân và cán bộ quản trị doanh nghiệp, từ năm 2010 đến nay, Đại học Quản trị Paris Pháp triển khai đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (EMBA) cho doanh nhân trên khắp cả nước thông qua liên kết đào tạo cùng những đại học hàng đầu Việt Nam.

Hiện nay, PGSM VIỆT NAM có một mạng lưới Cựu học viên rộng lớn với gần 800 học viên Thạc sĩ PGSM hiện đang sinh sống và làm việc trên mọi miền tổ quốc. Các cựu học viên Thạc sỹ đến từ nhiều cơ quản lý Nhà nước các cấp; các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như điện lực, dầu khí, ngân hàng, xây dựng, ngoại thương, hàng không, vận tải, xăng dầu… trên khắp mọi miền đất nước. Bằng những kiến thức thực tế khi học tại PGSM, các học viên sau khi tốt nghiêp đều thành đạt và đang nắm giữ nhiều vị trí quản lý, quan trọng, chủ chốt.

PGSM tự hào góp phần đào tạo một cộng đồng Doanh nhân có trình độ và trách nhiệm xã hội!

[1] https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=382&ItemID=18686

TIN LIÊN QUAN

Hotline