Giới thiệu về PGSM Alumni - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh EMBA - PGSM Graduate School - Đại học Quản trị Paris Pháp

Giới thiệu về PGSM Alumni

GIỚI THIỆU VỀ PGSM VIETNAM ALUMNI

PGSM VIETNAM ALUMNI được thành lập với mong muốn đem lại cho các cựu học viên một môi trường giao lưu, gắn kết; đưa MBA PGSM thành một ngôi nhà chung để các cựu học viên luôn dõi theo và tìm về.

Đây sẽ là một cầu nối để duy trì và phát triển các mối quan hệ hữu ích, tạo ra môi trường giao lưu giữa Ban quản lý và cán bộ chương trình, giảng viên, cựu học viên, học viên MBA PGSM tại Việt Nam cùng Hệ thống cựu học viên PGSM toàn cầu.

Hiệu quả họat động của PGSM VIETNAM ALUMNI sẽ khẳng định thêm chất lượng đào tạo và cũng như hiệu ứng xã hội tích cực của chương trình MBA – PGSM tại Việt Nam.

PGSM VIỆT NAM hiên có một mạng lưới Cựu học viên rộng lớn với hơn 500 cựu học viên đến từ nhiều Tập đoàn nhà nước và các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như điện lực, dầu khí, ngân hàng, xây dựng, ngoại thương, hàng không,… trên khắp mọi miền đất nước. Bằng những kiến thức thực tế khi học tại PGSM, họ đều là những con người thành đạt, đang nắm giữ nhiều vị trí quản lý chủ chốt.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA PGSM VIỆT NAM ALUMNI:

Hội cựu học viên PGSM luôn có nhiều hoạt động nhằm gắn kết cộng đồng cựu học viên trong cuộc sống để có thể hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau, cùng nhau hợp tác phát triển trên cơ sở cùng có một điểm chung: cùng tôi luyện và cùng trưởng thành từ MBA PGSM.

Các hoạt động chính của PGSM VIETNAM ALUMNI: 

– Duy trì mối quan hệ thường xuyên giữa các cựu học viên.

– Giúp đỡ nhau, xây dựng tính nhân văn trong cộng đồng học viên MBA – PGSM.

– Chia sẻ kinh nghiệm quản lý điều hành, kỹ năng quản lý…

– Tìm kiếm và xây dựng các hợp tác kinh doanh giữa các học viên.

– Tiếp tục hỏi hỏi, cập nhật những kiến thức kinh tế xã hội.

– Hình thành mạng lưới cựu học viên MBA – PGSM VN để kết nối cùng cộng đồng cựu học viên MBA – PGSM toàn cầu.

– Nâng cao thương hiệu của PGSM VN nói riêng và PGSM toàn cầu.

– Triển khai các hoạt động từ thiện vì cộng đồng.

 Với một cộng đồng PGSM rộng lớn và các cựu học viên thành đạt trên nhiều lĩnh vực, PGSM VIETNAM ALUMNI có đủ các nguồn lực để thực hiện tốt các hoạt động kết nối cộng đồng PGSM, tạo nên một cộng đồng cựu học viên PGSM VIETNAM ALUMNI ngày càng lớn mạnh, góp phần khẳng định uy tín và thương hiệu của chương trình MBA PGSM tại Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

Hotline