Giải thưởng và xếp hạng - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh EMBA - PGSM Graduate School - Đại học Quản trị Paris Pháp

Giải thưởng và xếp hạng

GIẢI THƯỞNG VÀ XẾP HẠNG

Sau 40 năm hình thành và phát triển – Đại học Quản trị Paris đã khẳng định được thương hiệu bằng sự đánh giá xếp hạng của những tổ chức, hiệp hội hàng đầu thế giới. Luôn luôn đứng thứ 6 trong Top 10% Đại học hàng đầu tại Pháp – thành viên hiệp hội các trường lớn tại Pháp. Không những thế PGSM còn là một trong số ít các Trường của Pháp được các tạp chí hàng đầu Pháp như L’Etudiant, La Figaro, Le Point xếp hạng trong nhiều năm liên tiếp “Là một trong những Trường tốt nhất tại Pháp”.
Sau đây là các mốc ghi nhận giải thưởng và xếp hạng của PGSM:

TIN LIÊN QUAN

Hotline