5

GIỚI THIỆU

ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ PARIS

PGSM có 5 campus tọa lạc tại trung tâm thủ đô Paris. Với lịch sử 40 năm hình thành và phát triển trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đại học và sau đại học, PGSM đã được ghi nhận bởi nhiều giải thưởng, như…
Xem chi tiết >>

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế của trường PGSM tổ chức tại Việt nam được thiết kế với cấu trúc đặc biệt phù hợp với nhu cầu nâng cao kiến thức và thực hành trong giai đoạn phát triển của Việt nam hiện nay. Chương trình học do trường PGSM cung cấp. Chương trình kiểm định về tiêu chuẩn và chất lượng đào tạo và được Bộ Giáo dục, Chính phủ Pháp công nhận

THẠC SĨ QTKD CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC(IEMBA in Strategic Management)

Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản trị Chiến lược (Strategic Management) được xây dựng với trọng tâm là nội dung thực tiễn, ứng dụng các kỹ năng vào các hoạt động kinh doanh và các hành vi liên quan đến công việc đóng vai trò quan trọng cho sự thành công trong nền kinh doanh cạnh tranh ngày nay. Chương trình được thiết kế để giúp thúc đẩy sự nghiệp của học viên đối với các vị trí quản lý hàng đầu trong các tổ chức, doanh nghiệp.

THẠC SĨ QTKD CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (IEMBA in Banking and Finance)

Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng(Bạnking and Fiance) được xây dựng với trọng tâm là nội dung thực tiễn, ứng dụng các kỹ năng vào các hoạt động kinh doanh và các hành vi liên quan đến công việc đóng vai trò quan trọng cho sự thành công trong nền kinh doanh cạnh tranh ngày nay. Chương trình được thiết kế để giúp thúc đẩy sự nghiệp của học viên đối với các vị trí quản lý hàng đầu trong các tổ chức, doanh nghiệp.