CẢM NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

Cảm nghĩ của thầy John Behzad về chương trình IEMBA

I am enthusiastic about Vietnam’s economic, social and regional advancements.  As Vietnam moves forward with its ambitious ideals of industrialization and value-add service economy, it invariably relies on its managerial talents to run the complex organizations of the future. 

The shortage of high-caliber managerial capital has put pressure on global competitiveness and business excellence of companies in Vietnam.  It is evident that advanced degree programs,such as the EMBA offered by PGSM in Vietnam, are an indispensable service to the development of the knowledge economy of this country.

Những chương trình tiên tiến như EMBA của PGSM tại Việt Nam là một dịch vụ không thể thiếu để phát triển nền kinh tế tri thức của đất nước.

What constitutes a high caliber EMBA programis the imparting of cutting edgeknowledge of modern management along with lifelong skills, perspectives, values and experiences.  The curriculum of international quality is founded on superb instruction and delivered by highly qualified professors with extensive teaching, research and industry experience. The instructionbuilds upon a balanced mix of theory-practice orientation, strategic-operational perspective, analytical-creative thinking, conceptual-technical abilities, rational-intuitive decision making, and social-environmental responsibility.  The motive is toelevate the technical competence of managers and professional confidence of leaders in part withthe high demands of the knowledge-intensive organizations of the future. 

The pursuit of a quality EMBA is an academic achievement, as it involves rigorous course work, projects, exams, teamwork, and research thesis.  At the same time it is a personal achievement, as it helps you gain an enriching experience that yields enormous benefits for lifetime. The EMBAgives you a clear advantage in managerial careers, giving youthecompetence, confidence, and abilities needed to profoundly elevate the welfare of your family, company and the communities you serve. 

Chương trình EMBA của PGSM mang lại cho bạn một lợi thế lớn trong sự nghiệp quản lý, cho bạn năng lực, sự tự tin và khả năng cần thiết để tạo ra sự phát triển thịnh vượng cho gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng của bạn.

As you unleash your full potential, you will be empowered to drive the managerial engines of modern organizations.  This should give you the motivation to secure not only further success for yourself and your workplace but also help Vietnam achieve its ideals of economic prosperity, social welfare and international stature.

As an educator, I cannot think of anything more fulfilling than seeing professionals of Vietnam pursue advancedexecutive education.  I praise the EMBA candidates for taking the first step to global management.  And I wish you much success during and after your graduate studies. Best wishes.

 

Cảm nghĩ của thầy Larry Williams về chương trình IEMBA

“The PGSM EMBA in Vietnam is an excellent MBA choice for students desiring a proven high quality, internationally recognized program; with highly qualified experienced local and international lecturers’/ professors and a state- of – the art friendly educational environment.”

“Chương trình EMBA của PGSM tại Việt Nam là một sự lựa chọn học MBA tuyệt vời đối với những học viên mong muốn được tham gia một chương trình chất lượng cao, được quốc tế công nhận với đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước trình độ học vấn cao và giàu kinh nghiệm cùng với môi trường giáo dục thân thiện.”

“The courses possess the same high academic standards, use the same up-to – date text materials and evaluation procedures as leading MBA programs from around the world.”

“Chương trình EMBA PGSM áp dụng những tiêu chuẩn học thuật cao, sử dụng những tài liệu và quy trình đánh giá cập nhật tương tự như các chương trình MBA hàng đầu thế giới.”

“The EMBA program is designed and conducted on weekend’s to serve the needs and practical interests of busy working professionals who desire to upgrade their business knowledge and skills.

“Chương trình EMBA được thiết kế và thực hiện vào các ngày cuối tuần nhằm phục vụ nhu cầu và mối quan tâm thiết thực của các nhà chuyên môn bận rộn muốn nâng cao kỹ năng và kiến thức kinh doanh của họ.”

“The academic support staff are friendly, helpful and supportive which complement and create a healthy, vibrant learning environment.”

“Cán bộ hỗ trợ học thuật rất thân thiện và hỗ trợ tận tình tạo nên một môi trường học tập lành mạnh và sôi nổi.”

PGSM EMBA graduates often describe their MBA experiences using the following phrases:

“I liked the practical application of the course presentation and materials.”

“The lecturers were well prepared and made the course interesting.”

“What I liked best about the MBA program was that much of what I learned in class could be transferred to my actual work situation.”

“I enjoyed the interaction with my fellow classmates and liked the open, interactive classes with the lecturers.”

And much more…..

Học viên tốt nghiệp EMBA PGSM thường miêu tả về những trải nghiệm học MBA của họ như sau:

“Tôi thích sự ứng dụng thực tế của tài liệu học tập và các buổi thuyết trình.”

“Giảng viên tận tâm và giảng dạy thú vị.”

“Điều mà tôi thích nhất về chương trình EMBA PGSM đó là tất cả những gì tôi học được trên lớp đều có thể ứng dụng trong tình huống làm việc thực tế.”

“Tôi thích tương tác với các bạn cùng lớn, các giờ học mở và tương tác với giảng viên.”

 “I am privileged, happy and honored to contribute my international expertise and valuable work experience to this outstanding EMBA program in Vietnam.”

“Tôi rất vinh dự và hạnh phúc được đóng góp chuyên môn quốc tế và kinh nghiệm làm việc giá trị của mình cho chương trình EMBA PGSM vượt trội tại Việt Nam.”

Larry R. Williams, PhD

Senior Lecturer and member of the Academic Examination Board

—————————–

Nhận xét của TS. Phạm Văn Tài – Giảng viên môn Quản lý hệ thống thông tin IEMBA PGSM

Sau một thời gian giảng dạy cho chương trình, tôi có nhận xét như sau:

1)  Về chất lượng của chương trình, đây là một trong số ít chương trình MBA có chất lượng cao nhất ở Việt Nam vì  một số lý do: 

a. Có chương trình học hiện đại, cập nhật, sát với thực tế kinh doanh Quốc tế;

b. Cách ra đề và chấm điểm rất khách quan;

c. Sinh viên được khuyến khích học tập, không học thì không thể đậu;

d. Trường lấy sinh viên làm gốc để đào tạo.

2)  Về học phí, học phí của chương trình không phải cao, chỉ hơn trung bình so với các chương trình Quốc tế khác trong khi chất lượng đào tạo và dịch vụ đẳng cấp Quốc tế.

 3)  Về đội ngũ giảng viên, họ là những người không chỉ có kiến thức hàn lâm mà còn có kiến thức thực tiễn kinh doanh sâu, rộng. Đó là một lợi thế rất lớn của chương trình.

 TS. Phạm Văn Tài – Đứng ngoài cùng bên phải chụp hình lưu niệm cùng các Giảng viên trong buổi khai giảng lớp Intake 2 – Lớp cho đội ngũ Lãnh đạo – Tổng công ty điện lực Miền Nam

 0931.702.696- 0909.634.929