Cách mạng công nghiệp 4.0: Doanh nghiệp tất yếu phải thích ứng

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ tại các nước trên thế giới và bao gồm cả Việt Nam là một điều tất yếu của quy luật phát triển.

Cơ hội đối với doanh nghiệp từ cuộc cách mạng này là rất lớn, giúp giảm chi phí giao dịch và quản lý (80 – 90% theo Mckinsey &Co); ứng dụng công nghệ hiện đại hỗ trợ phát triển sản phẩm dịch vụ mới trong quản trị điều hành, hoạch định chiến lược, tăng năng suất lao động; tăng khả năng tiếp cận thông tin, dữ liệu, kết nối, hợp tác; tăng cơ hội kinh doanh mới (dựa trên công nghệ số như thương mại điện tử, tài chính số…); tăng khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực, tham gia hệ sinh thái điện tử kết hợp tài chính, y tế, bảo hiểm, du lịch, giáo dục, thương mại và kinh doanh bất động sản…

Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng góp phần cung cấp sản phẩm dịch vụ qua biên giới dễ dàng với chi phí thấp. Theo các nghiên cứu thị trường, thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với nhau trên toàn cầu có thể đạt 6.700 tỷ USD năm 2020, thương mại số dự báo tăng 15% năm giai đoạn 2015 – 2020.

Tuy nhiên, nó cũng tạo ra nhiều thách thức đối với doanh nghiệp ví dụ như về nguồn nhân lực đó là cắt giảm và sàng lọc nhân sự, nhân lực chất lượng cao, chuyên gia công nghệ thông tin thiếu và yếu, dịch chuyển lao động lớn và nhanh hơn, thách thức về hiện tượng trì trệ tiền lương, tức là doanh nghiệp yêu cầu người lao động nhiều thay đổi nhưng tăng lương không theo tỷ lệ tương xứng.

Rủi ro công nghệ thông tin cũng gia tăng, đặc biệt an ninh mạng, thanh toán, dữ liệu, vấn đề bảo mật. Cạnh tranh sẽ tinh vi và khốc liệt hơn.

Bên cạnh đó là thách thức từ xu hướng phát triển của tiền điện tử, tác động đến hệ thống thanh toán và thị trường tiền tệ; đặc biệt, thách thức từ hiểu biết của khách hàng, đối tác và cơ quản quản lý về công nghệ số hạn chế.

Do đó, Doanh nghiệp trước hết cần phải hiểu đúng, đầy đủ về cuộc cách mạng này, về những đặc trưng của nền sản xuất trong tương lai, những yêu cầu mà doanh nghiệp cần phải đáp ứng nếu như không muốn tụt lại phía sau. Từ đó, mỗi doanh nghiệp cần xây dựng cho mình một chiến lược phát triển lâu dài và những bước đi cụ thể, vững chắc để bước vào cuộc cách mạng này.

Các doanh nghiệp cần phải xây dựng mình thành doanh nghiệp số – con đường để đi đến cách mạng công nghiệp 4.0.

Doanh nghiệp cũng cần nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro công nghệ thông tin; xây dựng, quản lý khai thác và phân tích cơ sở dữ liệu; hỗ trợ nâng cao kiến thức, nhận thức của khách hàng và cơ quan quản lý về cách mạnh công nghệ 4.0.

Điều cốt yếu là trong mọi suy nghĩ và hành động, chúng ta luôn nhớ rằng con người mới chính là nhân tố chính, là nguồn lực chính và là mục tiêu then chốt của bất kỳ sự phát triển nào.

 

TIN LIÊN QUAN

Hotline